13 grudnia. Pamiętamy!

Małopolska „Solidarność” zorganizowała obchody Dnia Pamięci Ofiar stanu wojennego. Uroczystości odbyły się w sobotni wieczór w dniu 12 grudnia.  Na liczne grono uczestników uroczystości złożyli się  m.in. Członkowie Związku Małopolskiej „Solidarności” , jej zwolennicy i sympatycy, mieszkańcy Krakowa oraz delegacje z całej regionu.  Wydarzenie rozpoczęto mszą świętą w Katedrze Wawelskiej. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie po krótkich słowach skierowanych do zebranych przez Przewodniczącego Regionu Małopolskiego Wojciecha Grzeszka, senatora Mieczysława Gila oraz posłanki Barbary Bubuli, delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono znicze i odśpiewano hymn „Solidarności”. W uroczystościach wziął udział Kazimierz Barczyk, który w imieniu Małopolan złożył kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.