170 Rocznica Powstania Krakowskiego

W 170 Rocznicę Powstania Krakowskiego, w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk złożył kwiaty na grobie Edwarda Dębowskiego.

W przemówieniu Kazimierz Barczyk przypomniał smutną historię powstania i losy jego Bohaterów. Licznie zgromadzonej młodzieży przypomniał rónież, iż o wolność należy dbać każdego dnia ponieważ nie jest ona dana na zawsze. Nie tylko zatem powinniśmy wspominać czyny niepodległościowe ale mieć w swojej świadomości również aktualne wydarzenia i prezentować patriotyczną postawę z uwagą na dobro Polski, państwa wolnego i demokratycznego.

Po przemówieniu odczytany został apel poległych i zmówiona modlitwa. Salwę honorową oddali żołnierze 6. Brygady Powietrzno-desantowej im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego w Krakowie pełniący asystę wojskową przy uroczystościach. Obchody zakończyły się wspomnianym złożeniem kwiatów na grobie Edwarda Dembowskiego, jednego z przywódców Powstania Krakowskiego.

Organizatorem obchodów na Starym Cmentarzu Podgórskim było Województwo Małopolskie, Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana w Krakowie.