19. WIELKA PARADA SMOKÓW

 

Smoki – temat przewodni każdej parady – każdorazowo traktowane są w innym ujęciu, jednak zawsze stanowią pretekst do podnoszenia kompetencji twórczych wśród uczestników, są także elementem integrującym wszystkie elementy wydarzenia.

Parada Smoków każdego roku gromadzi tysiące mieszkańców Krakowa i turystów
z całego świata.Tym razem za inspirację dla smoczych postaci, biorących udział w Paradzie, posłużyła powieść Juliusza Verne’a „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a uczestnikami Konkursu są  placówki (publiczne i niepubliczne) o charakterze kulturalno-oświatowym i oświatowym z terenu całego kraju (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły integracyjne, szkoły specjalne, przedszkola, świetlice osiedlowe, domy kultury, kluby kultury itp.).

W jury konkursu zasiada m. in. Kazimierz Barczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego