22 Ogólnoposka Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę

17 maja odbyło się samorządowe spotkanie jasnogórskie z okazji 25. rocznicy restytuowania samorządu terytorialnego w Polsce. Msza w intencji polskich samorządowców została tradycyjnie odprawiona w kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem.

Od 1994 roku przybywa na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy jak każdego roku dziękowali za dotychczasową opiekę oraz prosili o pomoc w wypełnianiu samorządowych powinności służących dobru ogólnemu. Wyjątkowa rocznica 25-lecia odrodzenia polskiego samorządu stała się też okazją do zorganizowania konferencji, gdzie licznie zebrani samorządowcy obradowali w sali o Augustyna Kordeckiego jasnogórskiego klasztoru.

Konferencja odbyła się pod hasłem – „Odrodzenie polskiego samorządu: historia, ludzie, problemy, kierunki rozwoju.” W imieniu gospodarzy, gości powitali O. Marian Waligóra – Przeor Jasnej Góry oraz Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligi Krajowej. Przewodniczący Kazimierz Barczyk pełnił rolę prelegenta w panelu „Historia” wraz z Marią Gintowt-Jankowicz, Czesławą Rudzką-Lorentz, Jerzym Stępniem i Jerzym Kropiwnickim. Podczas konferencji, goście mieli okazję zapoznać się z fragmentami filmu „W imię prawa” z udziałem przewodniczego Barczyka traktującego o działalności Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”, które przyczyniło się do przygotowania demokratycznego, samorządowego modelu władzy.