25 lat współpracy polsko – niemieckiej

17 czerwca 1991 roku w Bonn szefowie rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec podpisali Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dla uczczenia 25. rocznicy tamtych wydarzeń, 17 czerwca w Muzeum Narodowym w Sukiennicach spotkali się przedstawiciele władz samorządowych z Małopolski, Turyngii i Nadrenii Północnej Westfalii oraz organizacji działających na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.

Rocznica podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stała się okazją do spotkania marszałka Małopolski Jacka Krupy i wicemarszałka Stanisława Sorysa z premierem Turyngii Bodo Ramelowem, którzy podzielili się wzajemnymi doświadczeniami, jakie oba regiony zdobyły w trakcie trwającej od 17 lat współpracy.

Spotkanie w Sukiennicach stało się znakomitą okazją dla uhonorowania osób i instytucji zaangażowanych w propagowanie partnerstwa polsko-niemieckiego na różnych szczeblach. Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego ? Krzyż Małopolski otrzymał konsul generalny Niemiec dr Werner Köhler oraz Thorsten Klute ? sekretarz stanu ds. integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Społecznych w rządzie Nadrenii Północnej Westfalii. Natomiast nagrodą ?Polonia Minor? doceniono pracę: Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Krynickiego Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden Allendorf, Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Stowarzyszenie Miasta Partnerskie Olkusz ? Schwalbach. Odznaczenia wręczali: marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk.

za www.malopolskie.pl