25-lecie Okręgowej Izby Lekarskiej

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie ? jedna z największych izb lekarskich w naszym kraju ? świętowała 25-lecie odrodzenia. Przy tej okazji, w Operze Krakowskiej, dziękowano wszystkim, którzy przez minione ćwierćwiecze przyczynili się do umacniania idei samorządności.  Przy tej okazji zostały również wręczone  złote i srebrne odznaki honorowe Województwa Małopolskiego ? Krzyże Małopolski.

Pierwsze izby lekarskie na ziemiach polskich powstawały pod koniec XIX w., a historia samorządu lekarskiego w Krakowie liczy ponad 120 lat. W latach 50-tych XX w. izby lekarskie zlikwidowano ustawą sejmową. Dopiero 25 lat temu izby powstały one na nowo.

Krakowska Okręgowa Izba Lekarska zrzesza ponad 16 tys. lekarzy z województw małopolskiego i podkarpackiego. Jej działalność skupia się na dbałości o prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza, kształceniu podyplomowym i szkoleniach, projektach na rzecz środowiska lekarskiego