50-lecie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Małopolska ma bogate tradycje militarne, którymi słynie nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Stąd na liczne potyczki ruszali średniowieczni wojowie i rycerstwo, a w późniejszych czasach żołnierze. W XX wieku nową, wspaniałą kartę w tej dziedzinie otworzyli lotnicy.

Szczególnie ważne były tu działania lotników krakowskich. Wystarczy przypomnieć tak znamienite nazwiska jak Jerzy Bajan, czy Mieczysław Medwecki. Tradycje małopolskiego lotnictwa kultywuje Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa, który w tym roku obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia.

Z tej okazji Samorząd Województwa Małopolskiego odznaczył Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa medalem „Polonia Minor”. – Niech wręczony dziś medal stanie się wyrazem wdzięczności naszej wspólnoty regionalnej za Wasz wkład w jej rozwój, a jednocześnie stanowi bodziec nowych pomysłów i aktywności, za którą Krakowianie i małopolanie od lat podziwiają KKSL – powiedział Kazimierz Barczyk wręczając medal Prezesowi KKSL Leszkowi Mańkowskiemu.