6. Małopolskie Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Przewodniczącym Kazimierzem Barczykiem po raz szósty zaprosiło Krakowian na Małopolską Konferencję Samorządową -„Małopolskie Forum Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II na ul. Franciszkańskiej 3. Tym razem okazją do wspólnego spotkania była 40. rocznica wyboru Świętego Jana Pawła II Wielkiego na Stolicę Piotrową.

Konferencję otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk. Na konferencji nie zabrakło ważnych przedstawicieli środowiska religijnego- ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. Prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka, którzy rozpoczęli spotkanie wystąpieniami inauguracyjnymi. Wśród prelegentów można było usłyszeć również krakowskie autorytety polityczne, naukowe a także ludzi z branży turystycznej m.in. Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdę , Prezesa Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoniego Jackowskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Katarzynę Gądek, Prezesa Krakowskiej Izby Turystyki Piotra Laskowskiego a także Dyrektora Muzeum Domu Rodzinnego Św. Jana Pawła II ks. dr Jacka Pietruszki.

Po pierwszej części konferencji wszystkich uczestników zaproszono na debatę: „Mocne i słabe strony turystyki religijnej i pielgrzymkowej, perspektywy rozwoju w Krakowie i Małopolsce” , którą poprowadził Sekretarz Programu TVP Kraków Marek Szczepanek.

Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był wydarzeniem przełomowym, którego znaczenie i wyjątkowość dostrzegamy lepiej z upływem kolejnych dekad. Fundamentalne zmiany w Polsce i świecie, jakie przyniósł pontyfikat Jana Pawła II widoczne są dzisiaj w wielu, bardzo różnych dziedzinach życia. W oczywisty sposób dotyczą one inspirowanej osobą polskiego papieża ciekawości miejsc, związanych z jego biografią. Ostatnie dziesięciolecia ogromnie wzbogaciły mapę polskich i małopolskich ośrodków pielgrzymkowych, a zmiany te, to w większości efekt niezwykłego w swym charakterze pontyfikatu Jana Pawła II. Liczne pielgrzymki do ojczyny i osobiste inicjatywy sprawiły, że prowincjonalne, powiatowe miasto, jakim były jeszcze w 1978 roku Wadowice jest dziś znanym w świecie ośrodkiem turystycznym, przyciągającym setki tysięcy gości krajowych oraz zagranicznych. Wiekowe centra kultu (Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, Stary Sącz) zyskały na popularności a inne, jak Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach stworzone zostały od podstaw. Wszędzie swój niezatarty ślad i trudny do przecenienie wkład pozostawił Jan Paweł II. Prawdziwym fenomenem jest dziś kompleks sanktuariów w krakowskich Łagiewnikach, który nie tylko z uwagi na liczbę odwiedzających, lecz także ze względu na światowy zasięg kultu stanowi niezwykle cenne dziedzictwo i dar dla naszego kraju. Zmiany jakie zaszły w ruchu pielgrzymkowym na terenie Małopolski od 1978 roku mogą i powinny być przedmiotem fachowych analiz i troski wielu instytucji oraz środowisk. Nowa jakość z turystyce religijnej wymaga okresowej oceny i konfrontacji opinii. Ich istotą powinno być dążenie do maksymalnego wykorzystanie stworzonego potencjału.

40 rocznica wyboru Jana Pawła II będzie wyjątkową okazją do rzetelnego i szerokiego przedyskutowania dotychczasowego dorobku i wyzwań jakie stają przed tym segmentem turystyki.