60 rocznica Powstania 1956 roku na Węgrzech

Z okazji Święta Narodowego w 60 rocznicę Powstania na Węgrzech w Galerii Sztuki Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach odbyły się uroczystości z udziałem Wiceministra, Pana Nandora Csepreghy z Kancelarii Premiera Węgier oraz Sekretarzem Stanu, Panem Istvanem Ijgyarto z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W obchodach, na zaproszenie Ambasadora Węgier dr Ivana Gyurcsika oraz Konsul Generalną Węgier dr Adrienne Kormendy,  wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk z małżonką Anną. W uroczystości ponadto wzięli udział wicemarszałek Wojciech Kozak i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Wśród gości było wielu kombatantów, Konsul Generalna Węgier szczególnie serdecznie powitała i dziękowała Kombatantom, którzy w 1956 r. solidaryzowali się w Krakowie z 2500 śmiertelnymi ofiarami Powstania Węgierskiego i tysiącami rannych. Z Krakowa – jedynego miasta polskiego do Budapesztu dotarł konwój humanitarny z 50 tonami leków oraz krwią oddaną przez 11 tyś. Krakowian.

Na czele akcji solidarności w Krakowie stali m.in. Stefan Bratkowski, Bolesław Tejkowski oraz red. Irena Jadowska z Gazety Krakowskiej, matka Anny Jadowskiej Barczyk.

Po odwilży 1956 r. z tego powodu Irena Jadowska została wyrzucona z Gazety Krakowskiej z zakazem wstępu do budynku redakcji. Represje dotknęły również wiele innych osób, które pomagały oraz organizowały pomoc.