70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Z okazji obchodów 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Muzeum Armii Krajowej zostały wręczone Krzyże Małopolski. Z rąk wiceprzewodniczącego Sejmiku Kazimierza Barczyka odznaczenia otrzymali:

JULIUSZ LANGNER – przepracował społecznie w ZHP ponad 50 lat. Był m.in. komendantem chorągwi i komendantem hufców Kraków-Nowa Huta i Kraków-Powiat przez łącznie 16 lat. Rozwinął działalność tych hufców, a także w znacznym stopniu przyczynił się do powstania baz obozowych prowadzonych hufców. Pełnił szereg funkcji we władzach ZHP.

EDWARD SZCZĘŚNIAK – długoletni instruktor ZHP. Uczestniczył w niej jako członek Szarych Szeregów oraz później jako instruktor, a następnie jako członek organizacji kombatanckich i senior. Prowadził bardzo czynną działalność w szeregu organizacji społecznych. Mimo zaawansowanego wieku nadal jest aktywny w kręgu instruktorów-seniorów, Kapitule Odznaczeń Chorągwi i Komisji Historycznej.

JÓZEF MAREK – długoletni nauczyciel, który wychował wiele roczników młodzieży, współkierując placówkami oświatowymi, a równocześnie społecznym instruktorem harcerskim, był m.in. komendantem i zastępcą komendanta hufca, organizatorem akcji obozowych i członkiem władz harcerskich. Obecnie od ponad 10 lat jest członkiem i sekretarzem Sądu Harcerskiego Chorągwi.

2 1 3

TOMASZ BARTŁOMIEJ OTRĘBSKI – Prezes Zarządu Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie zajmującej się kultywowaniem tradycji kościuszkowskiej i badaniem historii oręża polskiego. W latach 1988-2014 zorganizował kilkadziesiąt wystaw historycznych w placówkach kulturalno-oświatowych całej Polski. Co roku uzupełnia zbiory polskich muzeów i szkół w kraju i za granicą o kilkaset eksponatów.

Obchody 70. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku Armii Kraków na cmentarzu Rakowickim, gdzie odbył się również uroczysty apel poległych.  Przy okazji uroczystości w Muzeum AK została otworzona wystawa zdjęć portretujących codzienne życie żołnierzy 1 Korpusu PSZ. W imieniu Samorządu Małopolskiego ale również Rady Muzeum AK, Kazimierz Barczyk ciepłymi słowami szczególnie dziękował za przybycie Kombatantom prawdziwym Świadkom Historii.  W swoim przemówieniu, zwracając się do licznie zgromadzonych gości w gmachu muzeum,  wśród których byli również Konsulowie Generalni Niemiec, Francji i USA, wspomniał o sojuszu z państwami z Europy i Ameryki Północnej oraz lekcji jaką odebrały narody zaangażowane w walkę, podsumowane bardzo znanym ale i niezwykle prawdziwym stwierdzeniem:  „Nigdy więcej wojny.”

DSCN9271