Spotkanie kombatantów w rocznicę zakończenia wojny

W 69. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie kombatantów. Poprowadził je przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Rady Muzeum AK Kazimierz Barczyk, a jednym z zaproszonych gości był członek zarządu województwa Jacek Krupa.

Wśród zaproszonych na środowe spotkanie gości znaleźli się m.in. wiceminister obrony Beata Oczkowicz, dowódca 6. Brygady Powietrzno-Desantowej gen. Adam Joks oraz pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej Anna Okońska-Walkowicz. Wzięli w nim także udział liczni przedstawiciele środowisk kombatanckich z Krakowa i Małopolski.

Marszałek Jacek Krupa podziękował zgromadzonym za liczne przybycie oraz za postawę i heroizm w trudnych czasach wojny i okupacji, a także za wkład w przekazywaniu wartości przedwojennej Polski w czasach obecnych.
? Jesteście świadkami historii, którzy nie zostali docenieni wraz z zakończeniem okrutnej wojny. Staramy się to zrobić teraz, już we w pełni suwerennej Polsce, a jednym z wyrazów pamięci o waszej postawie jest muzeum Armii Krajowej, jedyny na świecie tego typu pomnik największej podziemnej armii świata ? zwrócił się do kombatantów przewodniczący Kazimierz Barczyk.

Ostatnią częścią spotkania w Muzeum Armii Krajowej był wykład prof. Grzegorza Mazura z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. ?Antyniemieckość, jako postawa ideowa Armii Krajowej?. Uroczystości uświetnił występ Chóru Cecyliańskiego.

za: malopolskie.pl