73 rocznica Powstania Warszawskiego

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w tym roku były gospodarzem uroczystości upamiętniających Powstanie Warszawskie.  W 73 rocznicę tych tragicznych wydarzeń, kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego złożył wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk.

Przypomnijmy, iż Powstanie Warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło też od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.