75. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Uroczyste obchody 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową-Kraków rozpoczęły się w godzinach przedpołudniowych od mszy św. w  kościele  pw. Św. Agnieszki w Krakowie. Następnym punktem obchodów były oficjalne uroczystości w miejscu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Armii Krajowej,  przy Bulwarze Czerwieńskim. Spotkanie okolicznościowe przygotowane przez dyrekcję Muzeum AK oraz Organizatorów placówki odbyło w domu Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego – gmachu Muzeum Armii Krajowej. Podczas spotkania została otwarta wystawa „Artysta szlaku nadziei” – z kolekcją wojenną Stanisława Westwalewicza ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Po tym wydarzeniu uczestnicy wysłuchali przemówień okolicznościowych, referatów tematycznych oraz obejrzeli występy artystyczne.

W spotkaniu wziął udział przewodniczący Rady Muzeum AK, Kazimierz Barczyk, który publicznie podziękował Kombatantom za przybycie, udział w spotkaniu oraz wspomniał ich bohaterskie czyny.