85-lecie Profesora Stanisława Waltosia

85-lecie urodzin wybitnego prawnika i muzealnika uczczono dziś w Pałacu Krzysztofory. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, uczelni i dyplomacji. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego , wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk wręczył Jubilatowi medal Polonia Minor oraz złożył podziękowania i życzenia.

Profesor Waltoś jest autorem, współautorem i redaktorem około 250 publikacji naukowych, głównie z zakresu postępowania karnego. W latach 80. uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.