90 lat banku centralnego w Polce

Narodowy Bank Polski jest jednym z filarów ustrojowego bezpieczeństwa kraju. Jako jedną z kilkunastu instytucji literalnie wymieniono go w polskiej Konstytucji. NBP jest także kontynuatorem Banku Polskiego SA, który stanowi jeden z głównych instrumentów reformy monetarnej Władysława Grabskiego. W tym roku obchodzimy dziewięćdziesiątą rocznicę jej wdrożenia, a więc także powstania banku centralnego w Polsce.

Z tej okazji, w dowód uznania dla ważnej pracy wykonywanej przez NBP, Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Oddziałkowi Okręgowemu Narodowego Banku Polskiego w Krakowie medal ?Polonia Minor?, który w imieniu SWM Dyrektorowi Oddziału prof. Wiesławowi Gumule wręczył Kazimierz Barczyk.