Intronizacja Króla Kurkowego

W sobotę odbyły się uroczystości intronizowania Króla Kurkowego. W święcie wziął udział Kazimierz Barczyk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W imieniu Samorządu Województwa  wręczył również Medal Polonia Minor – dla Rady Starszych Bractwa Kurkowego.

Piotr M. Mikosz, król kurkowy AD 2017 przyjął imię ,,Europejczyk”. – Jako człowiek, który sporo czasu spędził za granicą – między innymi w przyjaznej Francji, chciałbym w trakcie swego panowania podkreślać związki łączące nasze prastare miasto, dawną stolicę Polski, z Europą – kontynentem, który posadowiony został na trzech fundamentach: greckiej filozofii, rzymskim prawie i chrześcijańskiej wierze – podkreślał w swojej przemowie intronizacyjnej. – Drogowskazem dla naszej rocznej służby, jako króla i marszałków, niech będą słowa Jana Pawła II, honorowego brata kurkowego:

,,Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków”.
.
Intronizacje poprzedziło wspólne zdjęcie braci kurkowych w parku Strzeleckim, do którego pozowali również zaproszeni bracia kurkowi m.in. z Pszczyny, Gorlic, Kalisz, Tarnowa oraz Rudy Śląskiej. Z parku bracia przeszli w barwnym orszaku pod bazylikę Mariacką, składając w trakcie przemarszu wiązankę kwiatów pod tablicą poświęcona pamięci Marcina Oracewicza. Przed świątynią zostali powitani przez kapłanów – ks. infułata Dariusza Rasia, archiprezbitera bazyliki Mariackiej i ks. infułata Jerzego Bryłę, kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego. Homilię wygłosił o. Leon Knabit (Ofm), który jest również bratem kurkowym.