Apel Sejmiku Województwa – Centrum Muzyki

Jednym z ostatnich punktów, jakim zajmowali się wojewódzcy radni podczas Sesji Sejmiku 29 sierpnia  było przyjęcie apelu ws. Centrum Muzyki w Krakowie. Czytamy w nim, że radni apelują o dwa działania. Po pierwsze, o dokonanie zamiany do końca 2016 roku 8 ha gruntów, które miałyby być przekazane pod budowę instytucji, a po drugie – o wspólny ? ogłoszony przez Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz Akademię Muzyczną – międzynarodowy konkurs architektoniczno ? urbanistyczny dla Centrum Muzyki, w którym swoje siedziby miałyby: Filharmonia Krakowska, Akademia Muzyczna oraz krakowskie orkiestry: Sinfonietta Cracovia i Capella Cracoviensis. Poniżej znajduje się pełna treść apelu. Projekt apelu złożyła grupa radnych a referował Kazimierz Barczyk.

Apel Nr 6/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zamiany 8 hektarów gruntów do końca 2016 r między Województwem Małopolskim, Miastem Kraków i Agencją Mienia Wojskowego oraz przystąpienia Akademii Muzycznej i ogłoszenia w tym terminie wspólnie z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków międzynarodowego Konkursu na projekt architektoniczno-urbanistyczny Centrum Muzyki w Krakowie.

Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje do Marszałka Województwa Małopolskiego, Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, a także Prezesa Agencji Mienia Wojskowego o dokonanie nieekwiwalentnej zamiany z zastosowaniem przez AMW 50% bonifikaty do końca 2016 roku pozostałych 8 hektarów gruntów dla Centrum Muzyki w Krakowie. Apelujemy również o przeprowadzenie do końca 2016 roku wspólnie przez trzy podmioty; Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz Akademię Muzyczną międzynarodowego Konkursu architektoniczno ? urbanistycznego dla Centrum Muzyki na całym obszarze 12 hektarów. Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje do Pana Rektora o przystąpienie Akademii Muzycznej do tego Konkursu na bryłę architektoniczną oraz plan urbanistyczny całego terenu Centrum Muzyki.

Od ponad pięciu lat władze Województwa Małopolskiego podejmują próby realizacji przedsięwzięcia, jakim jest Centrum Muzyki. List intencyjny w sprawie powstania Centrum podpisywał Pan wspólnie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Prezydentem Miasta Krakowa jeszcze podczas swojej poprzedniej kadencji rektorskiej. Założeniem tego doniosłego projektu jest stworzenie oryginalnych, pięknych obiektów mieszczących siedzibę, w miejsce dotychczasowych zastępczych obiektów, Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej oraz bezdomnych krakowskich orkiestr Sinfonietty Cracovii i Capelli Cracoviensis. Zgodnie z deklaracjami władz Miasta Krakowa uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla części Krakowa, w której powstanie Centrum Muzyki, ma nastąpić do końca tego roku.

W tak ważnym dla budowy Centrum Muzyki momencie konieczne jest wspólne działanie wszystkich instytucji i środowisk, którym zależy na powstaniu Centrum. Małopolska staje dziś przed dziejową szansą, której wykorzystanie będzie możliwe tylko w ramach wspólnych działań. Dlatego jeszcze raz zwracamy się do Pana Rektora z prośbą o zaniechanie osobnego konkursu na budowę Centrum Muzyki i przystąpienie do organizacji wspólnego międzynarodowego konkursu z samorządami Krakowa i Małopolski, we współpracy z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Architektów RP i Małopolską Izbą Architektów.

Otrzymuje:
Prezes Rady Ministrów ? Beata Szydło
Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Piotr Gliński
Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz
Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa
Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie w kadencji 2016-2020 – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
p. o. Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – Mateusz Jerzy Mroz