Banki Spółdzielcze partnerem Samorządu

10 listopada w Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się zorganizowana przez SGiPM oraz UE w Krakowie Konferencja Samorządowa pn. Banki Spółdzielcze – partner samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych. Wsparcie dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

Spółdzielczość bankowa na ziemiach polskich istnieje od 150 lat. Głównym wyróżnikiem banków spółdzielczych jest realizacja ważnej misji społecznej poprzez elastyczne działania na rzecz społeczności lokalnych oraz swoich klientów – wspieranie inicjatyw mieszkańców, bycie partnerem finansowym jednostek samorządu terytorialnego, rolników i przedsiębiorców, w odróżnieniu od scentralizowanych banków komercyjnych.

Banki Spółdzielcze są naturalnym partnerem samorządu terytorialnego i w rozwiązywaniu bieżących problemów i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez walkę z bezrobociem, rozwój przedsiębiorczości, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i ochrony środowiska, służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zrealizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie konferencja miała na celu wypracowanie rozwiązań zwiększających rolę i udział banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym i regionalnym, jak to ma miejsce np. w Niemczech i Francji.