Benedyktacja ojca Opata Szymona Hiżyckiego

 21 marca w święto Przejścia do Nieba Świętego Ojca Benedykta, w kościele opactwa tynieckiego odbyła się uroczysta benedykcja  ojca opata Szymona Hiżyckiego, który 23 stycznia tego roku został wybrany przez wspólnotę na urząd przełożonego klasztoru ojców benedyktynów. Obrzędowi przewodniczył metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz. W trakcie ceremonii błogosławieństwa ojciec opat otrzymał od biskupa insygnia swego urzędu ? pierścień opacki, będący znakiem wierności wspólnocie, oraz pastorał, wskazujący na przełożonego jako na zwierzchnika klasztoru. W uryczostości uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, który po oficjalnej ceremonii benedyktacji złożył na ręce ojca opata życzenia w imieniu Małopolan i Samorządu Województwa Małopolskiego.