Brązowy Medal ?Za zasługi dla obronności kraju?

W dniu 22 września 2015 r. przy okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej –  decyzją Ministera Obrony Narodowej Kazimierz Barczyk został odznaczony Brązowym Medalem ?Za zasługi dla obronności kraju?.

Organizatorem uroczystości był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz Kurzyna. W obchodach wzięli udział kadra i pracownicy wojska WSzW w Krakowie, podległych WKU oraz wielu innych znamienitych gości. Datę Święta 27 października ustalono dla upamiętnienia dnia podpisania Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 roku. Ustanowienie tego święta miało na celu nadanie szczególnej rangi TOAW, jako istotnego ogniwa bezpieczeństwa państwa. Wzorem żołnierzy i pracowników z 1918 r., tę misję kontynuują współcześni żołnierze oraz członkowie korpusu służby cywilnej, którzy z honorem i zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP.