Budowa Spalarni Odpadów w Krakowie

Na wniosek K. Barczyka w 2002 r. MPEC w Krakowie złożył pierwszy w Europie Środkowej projekt w dziedzinie ochrony powietrza o zmodernizowanie sieci ciepłowniczej w Krakowie. Przy wkładzie własnym prawie 100 mln zł. otrzymał ponad 300 mln zł. dotacji z Funduszu Spójności UE. Jako członek Komitetu Sterującego Funduszu Spójności przy Ministrze Środowiska doprowadził do wpisania na listę rezerwową projektu budowy Spalarni Odpadów w Krakowie. W konsekwencji 3 grudnia 2013 r nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego projektu o wartości 800 mln. zł.