Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

Kazimierz Barczyk jest członkiem Rady Patronów  Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które powstaje na terenie tzw. „Białych Mórz” w krakowskich Łagiewnikach jako najważniejszy w Polsce i na świecie ośrodek żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka. To duchowy kościół bł. Jana Pawła II,  wotum dziękczynne narodu polskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym bliska była Osoba i dzieło Jana Pawła II  bez względu na ich narodowość i wyznanie.

Celem Centrum Jana Pawła II jest  upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Jan Paweł II oraz promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z życiem i pontyfikatem Papieża Polaka.

Zobacz stronę Centrum JPII