Centrum Muzyki w Krakowie

Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski K. Barczyk w 2009 r. zainicjował budowę Centrum Muzyki w Krakowie. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego zaproponował powołanie złożonego z 60 autorytetów Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie, któremu przewodniczy od 2012 r. Gremium to wspiera obecnie prace nad budową CM: nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii.