Coraz bliżej budowy Centrum Muzyki

4 kwietnia 2018 roku w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki. W obradach wzięli udział Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący KHBCM, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący KHBCM, Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, Wiceprzewodniczący KHBCM, Bogdan Tosza, Dyrektor Filharmonii Krakowskiej, Marta Witkowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, Robert Maciaszek, Dyrektor Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Maria Wojtacha, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Andrzej Wyrobiec, Pełnomocnik dyr. Filharmonii ds. Inwestycji Strategicznych CKM.

Otwierając posiedzenie, Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie Kazimierz Barczyk poinformował, że zamiana działek pod budowę Centrum Muzyki między Samorządem Województwa Małopolskiego, a Agencją Mienia Wojskowego zostanie niebawem sfinalizowana. Akademia Muzyczna już w ubiegłym roku rozstrzygnęła Konkurs na budowę nowej siedziby uczelni.

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa podkreślił, że Samorząd Województwa Małopolskiego ma zabezpieczone pieniądze na wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy Centrum. Zapewnił o zabezpieczeniu finansowym 2/3 budowanego Centrum Muzyki składającego się z Gmachu Filharmonii na ok. 1500 miejsc z zapleczem oraz sal koncertowych i pomieszczeń dla miejskich zespołów Sinfonietta Cracovia i Capella Cracoviensis. Przypomniał również, że odbyły się konsultacje społeczne dotyczące powstania na krakowskich Grzegórzkach nowego obiektu wraz z parkiem, który jest roboczo zwany „Parkiem Muzyki”. Po zamianie do połowy czerwca br. działek pod budowę Centrum Muzyki Samorząd Województwa rozpisze wspólnie z Miastem Krakowem w czerwcu br. międzynarodowy Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na budowę Centrum Muzyki.

Podobnie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapewnił o dokonaniu do połowy czerwca uzupełniającej zamiany działek i uchwaleniu przez Radę Miasta zapewnienia finansowania w 1/3 uchwałą Rady Miasta.

Kazimierz Barczyk zaapelował do Rektora Akademii Muzycznej o współpracę zapraszając AM do ponownego udziału w przyszłym, wspólnym konkursie. Rektor Akademii Muzycznej, prof. Stanisław Krawczyński zadeklarował, że uczelnia podzieli się z samorządami Krakowa i Małopolski dotychczas zgromadzoną dokumentacją dotyczącą budowy nowej siedziby Akademii Muzycznej, jako bazą założeń urbanistycznych dla budowy Centrum Muzyki. Rektor AM poinformował, że do końca czerwca zakończone zostaną przez Prokuratorię Generalną negocjacje z ubiegłorocznym zwycięzcą konkursu- biurem Franka Gerry’ego- zgodnie z prawem budowlanym AM może zapłacić za projekt maksymalnie 7 % wartości inwestycji ( tj. około 7-8 mln zł). Jeśli projektant nie zaaprobuje tej kwoty AM rozwiąże z nim umowę i przyłączy się do konkursu Samorządu Krakowa i Małopolski.

Marszałek Jacek Krupa powiedział, że w takiej sytuacji poczekanie z Konkursem na Akademię Muzyczną np. miesiąc nie stanowi problemu.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący KHBCM w Krakowie Kazimierz Barczyk podziękował uczestnikom posiedzenia za rzeczową dyskusję w czasie której m.in. akcentowano potrzebę zapewnienia najwyższych światowych standardów akustycznych w Centrum Muzyki. Podsumował również wyniki i wnioski z dyskusji, podkreślając konieczność końcowych kroków w przygotowaniu inwestycji:

  • Dokonanie uzupełniającej zamiany działek pod budowę Centrum Muzyki- do połowy czerwca 2018 r.

  • Przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały o zabezpieczeniu środków na budowę Centrum -do połowy czerwca 2018 r.

  • Ogłoszenie przez samorządy Krakowa i Małopolski międzynarodowego Konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt Centrum Muzyki -do końca czerwca 2018 r.

  • Przystąpienie przez Akademię Muzyczną do Konkursu na budowę Centrum Muzyki organizowanego przez Samorządy Krakowa i Województwa Małopolskiego w przypadku nie zawarcia umowy ze zwycięzcą ubiegłorocznego konkursu AM