Debata o polsko – niemieckiej współpracy regionalnej

3 listopada w sali konferencyjnej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się polsko – niemiecka debata poświęcona współpracy regionalnej, zorganizowana w ramach projektu „25 lat Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy jako krok milowy w budowaniu nowego ładu europejskiego po 1989 r. – przyczynek do ogólnopolskiej debaty publicznej.”

Debatę w imieniu organizatora – SGiPM – otworzył i gości powitał Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W spotkaniu udział wzięli: Isolde Felskau, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Józef Krzyworzeka, Starosta Powiatu Krakowskiego, Witold Kochan, Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego, b. Wojewoda Małopolski, Zbigniew Wojas, Wójt Gdowa oraz Leszek Rożdżeński, Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie ds. Innowacji. Moderatorem debaty był pan dr Kazimierz Wóycicki.