Delegacja z Mołdawii w Sejmiku Małopolskim

29 marca wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk przyjął delegację władz regionalnych z Mołdawii. Samorządowcy z zagranicy odwiedzili siedzibę urzędu w liczbie 15 przedstawicieli – przewodniczących i wiceprzewodniczących rad wojewódzkich z 12 województw (spośród 32), oraz 6 reprezentantów Euroregionu Siret-Prut-Dniestr.

Podczas spotkania przewodniczący Barczyk przedstawił historię tworzenia samorządu w Polsce oraz zarys systemu i zależności pomiędzy poszczególnymi szczeblami władzy centralnej i samorządowej.

Tematy wokół których potoczyły się późniejsze prezentacje i dyskusje dotykały sposobów  realizacji misji samorządu w interesujących gości obszarach jak: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, zarządzanie kulturą i inwestycje. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, dzieląc się doświadczeniem i udzielając merytorycznych wskazówek w obszarach ich kompetencji.