Delegacja z Egiptu w Sejmiku Województwa

11 marca kilkunastu delegatów z Egiptu przybyło z wizytą do Małopolski w ramach programu pomocowego rządu brytyjskiego Study Tour, gdzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego mieli okazję poznawania podstaw funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Wśród gości znaleźli się m.in. Mohamed Refaat Komsan- Doradca Premiera Rządu Egipskiego, Nihal El-Megharabel ? Wiceminister ds. Planowania, Monitoringu i Reform Administracyjnych oraz Ismail Youssef- Szef Rady Parlamentarnej. Delegację podjął wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kazimierz Barczyk, a robocze spotkanie odbyło się w sali sesyjnej naszego Parlamentu Regionalnego.

 

e2

Goście z północno – wschodniej części Afryki wykazali niezwykle sumienną i żarliwą wolę zrozumienia zasad m.in. funkcjonowania samorządu na wszystkich szczeblach, zależności między organami przedstawiciela rządu w województwie a samorządem oraz procesu finansowanie inwestycji z Funduszy Europejskich na poziomie lokalnym. Wśród ogromnej ilości pytań, którymi zasypywali wręcz Kazimierza Barczyka pojawiły się również nie tylko te związane z funkcjonowaniem w pełni demokratycznej administracji, której najdoskonalszą manifestacją jest szczebel samorządowy, ale również te – w jaki sposób Polska stała się krajem demokratycznym. Przewodniczący odpowiedział, że potrzebne jest wiele czynników ale najważniejsza jest wysoka świadomość ludzi i wspólna chęć zmiany. W Polsce udało się to dzięki największemu pokojowemu ruchowi na świecie – ówczesnej „Solidarności” łączącej wspólną wolę 10 mln. Polaków.