Dom Polski Południowej rozpoczął działalność

W obecności posłów do Parlamentu Europejskiego, marszałków polskich regionów, przewodniczących sejmików Kazimierza Barczyka i Andrzeja Gościniaka, radnych oraz zaproszonych gości, marszałkowie Małopolski i Śląska – Marek Sowa i Mirosław Sekuła zainaugurowali działalność Domu Polski Południowej w Brukseli.

Celem powołania do życia Domu Polski Południowej w Brukseli jest budowanie marki oraz wizerunku Polski Południowej wobec instytucji UE jako silnego europejskiego makroregionu, pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego – w tym ich wspólnego potencjału inwestycyjnego, skuteczniejsze wykorzystanie funduszy unijnych oraz zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w Domu Polski Południowej wobec Unii Europejskiej i przeciwdziałanie ewentualnym wspólnym zagrożeniom.

Rozpoczęcie działalności DPP zostało uświetnione wystawą, prezentującą obiekty architektoniczne powstałe lub odnowione w Polsce Południowej w ostatniej dekadzie. Przedstawione obiekty zajmują szczególne miejsce w przestrzeni publicznej Małopolski, Śląska i Opolszczyzny, a autorzy wielu z nich byli nagradzani w krajowych i międzynarodowych konkursach. Jak przyznał Bohdan Lisowski ? prezes krakowskiego oddziału SARP, które podjęło się realizacji wystawy – jej autorzy byli w nie lada kłopocie z racji mnogości odrestaurowanych obiektów. Wystawa, składająca się z 20 dwustronnych tablic siłą rzeczy prezentuje tylko niektóre z nich.

Ekspozycja, którą można podziwiać na Esplanadzie Solidarności przed Parlamentem Europejskim do 17.10.14 r. została wpisana w kalendarz Europejskiego Tygodnia Otwartych Drzwi Miast i Regionów ?OPEN DAYS?, jej partnerem jest  Bank Pekao S.A.

fot. Krzysztof Malinowski