Doradca Premiera

W latach 1999 – 2001 K. Barczyk pełnił funkcję doradcy Premiera ds. reformy samorządu terytorialnego. Był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, opiniował w tym charakterze wiele projektów aktów prawnych.