Kalendarium

2018

Medal „Kampus 600-lecia Odnowienia UJ”

Rektor i Senat UJ przyznał Kazimierzowi Barczykowi złoty medal „Kampus 600-lecia Odnowienia UJ” autorowi projektu ustawy Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w związku z zakończeniem budowy Kampusu dla prawie 20 tys. studentów.

2018

Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego

Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wybrała KB na Przewodniczącego Rady Muzeum jedynego w Polsce Muzeum Lotnictwa Polskiego.

2018

Sąd Konkursowy na budowę Centrum Muzyki

Powołanie Kazimierza Barczyka przewodniczącego Komitetu Honorowego Centrum Muzyki przez Zarząd Województwa Małopolskiego w skład Sądu Konkursowego Międzynarodowego Konkursu Urbanistyczno-Archotektonicznego na budowę Centrum Muzyki w Krakowie.

2017

Odznaka „Za Zasługi dla ŚZŻAK”

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznał Kazimierzowi Barczykowi Odznakę „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wielki wkład w powstanie i rozbudowę jedynego na świecie Muzeum AK, który od 2000 roku przewodniczył radzie Muzeum AK w Krakowie.

2017

Rada Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki

Marszałek Województwa Małopolskiego powołał Kazimierza Barczyka do Rady Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie, którego był jednym z inicjatorów.

2016

Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych

Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Województwa Małopolskiego wybrała Kazimierza Barczyka na Przewodniczącego Rady udzielającej pomocy osobom uwięzionym, represjonowanym szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego.

2015

Honorowa Odznaka za „Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył Kazimierzowi Barczykowi Honorową Odznakę za „Zasługi dla Samorządu Terytorialnego” współautorowi reform o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz współtwórcy samorządu w Krakowie i Małopolsce od 1990 roku.

2015

Rada Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Kazimierza Barczyka do Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki m.in. za wspieranie odnowy Wawelu, także z ramienia SKOZK

2015

Krzyż Wolności i Solidarności

W dniu 10 listopada 2015 r. na wniosek Prezesa IPN, Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Barczyk został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

2015

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W gmachu Akademii Ekonomicznej 23 września 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki wręczył Kazimierzowi Barczykowi Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

2015

Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Minister Obrony Narodowej wyróżnił Kazimierza Barczyka Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

2015

Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”

Dziś, 17 stycznia 2015 r. podczas uroczystej Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji, w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, Kazimierz Barczyk otrzymał Platynowy Laur „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”.

2014

Kazimierz Barczyk wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego

29 listopada 2014 r. Kazimierz Barczyk został wiceprzewodniczącym SWM.

2014

Kazimierz Barczyk radnym Województwa Małopolskiego

23 listopada 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Kazimierz Barczyk został wybrany na radnego Województwa Małopolskiego w V kadencji Sejmiku.

2014

Dziękujemy za wolność!

10 listopada 2014 r. za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski Kazimierz Barczyk otrzymał medal „Dziękujemy za wolność”.

2014

 Nowe pojazdy dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

W 2014 roku podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy zaprezentowane zostały nowoczesne pojazdy IMPULS 36WEa, które zostały zakupione wspólnie przez cztery województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie. Nowoczesne Impulsy mają kursować już od tej jesieni w relacjach: Kraków – Kozłów – Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski, Kraków – Tarnów – Rzeszów, Kraków – Katowice – Rybnik.

 

2014

„Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”

Podczas wspólnej sesja sejmików Małopolski i Śląska na Wawelu radni przyjęli deklarację „Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”.

2014

„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości ? Bene Merentibus Iustitiae”

W 2014 Krajowa Rada Sądownictwa uhonorowała K. Barczyka medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości „Bene Merentibus Iustitiae”.

2014

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

28 lutego 2014 r. K. Barczyk został ponownie powołany do Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

2013

Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw po raz drugi

Głosami przewodniczących sejmików z całej Polski w 2013 roku Kazimierz Barczyk zostaje ponownie wybrany Przewodniczącym Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP.

2013

Przekazanie działki pod budowę Centrum Muzyki w Krakowie

W 2013 r. w obecności Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, został uroczyście  podpisany akt notarialny o przekazaniu Akademii Muzycznej w Krakowie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, nieruchomości przy ul. Skrzatów, z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Uczelni.

2013

Projekt Centrum Muzyki w Krakowie

W 2013 r. rozstrzygnięty został konkursu na opracowanie ideowo-studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki w Krakowie.

 

2013

STOP smogowi w Krakowie

W odpowiedzi na tysiące głosów zwracających uwagę na rosnące zagrożenia smogowe w Krakowie K. Barczyk zaapelował do Ministra Środowiska oraz zainicjował powstanie rezolucji SWM w sprawie poprawy jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce.

2012

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

K. Barczyk skutecznie zabiegał o utworzenia nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, zmodernizowanego kosztem prawie 34 mln zł. W marcu 2012 nowa siedziba szpitala została otwarta.

2012

Apel w sprawie przekazania przez Ministra Obrony Narodowej terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Filharmonii Krakowskiej – Centrum Muzyki

W 2012 roku SGiPM zaapelowało do MON w sprawie przekazania terenów wojskowych pod budowę krakowskiej Filharmonii.

2012

Apel w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika

W 2012 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwróciło się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorządów Województwa Małopolskiego i Krakowa z apelem o utworzenie w Krakowie Centrum Nauki na wzór amerykańskiego Exploratorium i warszawskiego Centrum Nauki.

2012

„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”

W 2012 minister sprawiedliwości odznaczył K. Barczyka medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.

2011

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nilla” w Krakowie

Z inicjatywy K. Barczyka w Krakowie wybudowano jedyne na świecie, dwukrotnie większe od Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nilla”.

2011

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP

Od 2011 roku K. Barczyk przewodniczy konwentowi Przewodniczących i Sejmików Województw RP.

2011

Medal „Niezłomny w słowie”

W 2011 roku K. Barczyk został odznaczony Medalem „Niezłomny w słowie”.

2010

 Apel o opracowanie nowego projektu ustawy

W 2010 Kazimierz Barczyk zwrócił się z apelem do parlamentarzystów i samorządowców o opracowanie nowego projektu ustawy kompatybilnej z rozwiązaniami prawnymi w UE – we współpracy z eurodeputowanymi.

2010

Sejmik Województwa Małopolskiego

W 2010 roku K. Barczyk został Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2010

Małopolanin Roku – Samorządowiec Dziesięciolecia

W 2010 r. K. Barczyk otrzymał tytuł „Małopolanin Roku” Samorządowiec Dziesięciolecia? Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

2009

Rada Służby Cywilnej

2 kwietnia 2009 r. Premier Donald Tusk powołał Kazimierza Barczyka na członka Rady Służby Cywilnej

2009

Otwarcie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

W 2009 r. otwarto Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, której powołanie zainicjował K. Barczyk.

2009

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

W 2009 r. K Barczyk został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2009

Centrum Muzyki w Krakowie

Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski K. Barczyk w 2009 r.  zainicjował budowę Centrum Muzyki w Krakowie.

2009

Samorządowy Oscar

W 2009 r. K. Barczyk otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki (samorządowy Oskar).

2007

Solidarni z Białorusią

Od 2007 r. K. Barczyk jest organizatorem Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi Solidarni z Białorusią

2007

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP

Od 2007 r. K. Barczyk jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego Związków Województw RP.

2007

Status pokrzywdzonego

W 2007 r. otrzymał status pokrzywdzonego z Instytutu Pamięci Narodowej.

2006

Rada Patronów Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

W 2006 K. Barczyk dołączył do zacnego grona członków Rady Patronów Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

2006

Honoris Gratia

W 2006 K. Barczyk został uhonorowany Odznaką „Honoris Gratia” nadawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2006

Szybka Kolej Aglomeracyjna

Jako wiceprzewodniczący SWM (w latach 2006-10) K. Barczyk zainicjował przygotowawcze prace nad koncepcją budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz metra w Krakowie.

2006

Trybunał Stanu

W 2006 r. klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydaturę Kazimierza Barczyka na Zastępcę Przewodniczącego Trybunału Stanu, którym był do końca V kadencji Sejmu.

2005

Komitet Sterujący Mechanizmem Finansowym przy MGiP

Od 2005 r. K. Barczyk jest członkiem Komitetu Sterującego Norweskiego Mechanizmu Finansowego przy Ministrze Gospodarki i Pracy.

 

2005

Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

W 2005 K. Barczyk wyróżniony został tytułem „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

 

2004

„Solidarni z Ukrainą”

Od Pomarańczowej Rewolucji K. Barczyk organizuje Akcję „Solidarni z Ukrainą”.

2003

Karta Przyszłości

W 2003 K. Barczyk został zastępcą Zbigniewa Religi w obywatelskiej, ogólnopolskiej inicjatywie „Karta Przyszłości” przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

2002

Indywidualna Kancelaria Adwokacka

Od 2002 r. K. Barczyk prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką o profilu administracyjno – gospodarczym.

 

2002

Narodowa Rada Integracji Europejskiej

Jako przewodniczący FRZGiP RP K. Barczyk zaproszony został przez Premiera Leszka Millera w 2002 r. do udziału w Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

2002

Budowa Spalarni Odpadów w Krakowie

Podobnie na jego wniosek w 2002 r. MPEC w Krakowie złożył pierwszy w Europie Środkowej projekt w dziedzinie ochrony powietrza o zmodernizowanie sieci ciepłowniczej w Krakowie.

2001

Medal 600-lecia UJ

W 2001 roku w uznaniu zasług dla budowy III Kampusu UJ K. Barczyk został uhonorowany przez rektora UJ ?Medalem 600-lecia UJ?.

2001

Rządowe Centrum Legislacji

K. Barczyk jest inicjatorem i autorem projektu powołanego w 2001 r. Rządowego Centrum Legislacji.

2001

„Ustawa o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich”

W 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o „Ustawę o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich”, której współautorem był poseł Kazimierz Barczyk, przewodniczący Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich

2001

Wspólna Komisja Konsultacyjna Polska – Komitet Regionów UE

Od 2001 K. Barczyk jest członkiem Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Polska – Komitet Regionów UE.

 

2001

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ

W 2001 r. Sejm i Senat uchwalili ustawy o wieloletnim planie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.

2000

„Małopolanin Roku – Samorządowiec Dziesięciolecia”

W 2000 otrzymał tytuł „Małopolanin Roku – Samorządowiec Dziesięciolecia”.

2000

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

Z inicjatywy K. Barczyka MPWiK złożyło wniosek w sprawie budowy Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie obejmujący modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Płaszowie

2000

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

W 2000 r. K. Barczyk zainicjował powołanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wybudowanej i otwartej w Krakowie w 2009 roku

2000

Komitetu Sterującego Funduszu ISPA

W latach 2000-2006 K. Barczyk był Członkiem Komitetu Sterującego Funduszu ISPA, następnie Funduszu Spójności przy Ministrze Środowiska.

2000

Coroczna zbiórka książek dla bibliotek polskich na wschodzie

Od 2000 r. K. Barczyk organizuje akcję „Coroczna zbiórka książek dla bibliotek polskich na wschodzie” – w wyniku której każdego roku na wschód wysyłanych jest 4000 książek.

1999

Doradca Premiera

W latach 1999 – 2001 K. Barczyk pełnił funkcję doradcy Premiera ds. reformy samorządu terytorialnego.

1999

Honorowy Komitet Ratowania Kopca Tadeusza Kościuszki

Od 1999 r. K. Barczyk jest Członek Honorowego Komitetu Ratowania Kopca Tadeusza Kościuszki.

1999

Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP

Od 1999 roku K. Barczyk pełni funkcję Przewodniczącego Forum Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich RP.

1999

 Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Od 1999 r. K. Barczyk kieruje Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oficjalnym przedstawicielstwem CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej a od 2010 przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

1998

Reformy samorządowe

Barczyk był współautorem reform samorządowych: gminnej, powiatowe i wojewódzkiej z 1990 r. oraz 1998 r., ocenianych dosyć powszechnie jako jedne z najbardziej udanych reform ustrojowych – zarówno z tytułu rozwiązań prawnych jak i budowania przez samorządy społeczeństwa obywatelskiego.

1998

Projekt ustawy o uregulowaniu stosunków własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

W 1998 r. Kazimierz Barczyk przekazał posłom AWS projekt ustawy o uregulowaniu stosunków własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych – dla realizacji powszechnego uwłaszczenia obywateli.

1998

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości

Przed wyjazdem Premiera Jerzego Buzka do USA K. Barczyk zaproponował mu w notatce „przedstawienie publicznego oświadczenia wyrażającego wolę Narodowego Funduszu Na Rzecz Demokracji na wzór amerykański.

1998

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

W latach 1998 – 2002 i 2006-2010 K. Barczyk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

1997

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP oraz Konferencja Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W 1997 roku K. Barczyk był organizatorem i przewodniczył I Kongresowi Samorządów Terytorialnych RP oraz Konferencji Samorządów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

1997

Sejm – poseł III kadencji

W 1997 r. K. Barczyk został ponownie wybrany posłem okręgu krakowskiego.

1997

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

K. Barczyk w latach 1997 ? 2001 był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1997

Parlamentarny Zespół Samorządowy

W latach 1997 ? 2001 K. Barczyk był współprzewodniczącym stuosobowego parlamentarnego zespołu samorządowego.

1997

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Barczyk był sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera Jerzego Buzka, Sekretarzem Komitetu Społecznego Rady Ministrów koordynującego jego pracę w czasie wprowadzenia czterech reform społecznych w latach 1997 – 1999.

1996

Konstytucja RP

W 1996 roku K. Barczyk współtworzył do dzisiaj obowiązującą Konstytucję naszego kraju, która została uchwalona 1997 roku.

1996

Ogólnopolska Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Od 1996 roku K. Barczyk przewodniczy ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.

1995

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

W latach 1995 – 2001 K. Barczyk był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

1993

Obywatelski Projekt Konstytucji Solidarności

W 1993 r. K. Barczyk był inicjatorem i współautorem Obywatelskiego Projektu Konstytucji Solidarności, pod którym zebrano prawie dwa miliony podpisów – jego zapisy zostały w części przejęte do obecnie obowiązującej Konstytucji RP.

1993

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

W 1993 r. K. Barczyk założył, a od 1996 r. roku przewodniczy, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.

1993

„Akcjonariat Narodowy”

W 1993 r. Kazimierz Barczyk był posłem sprawozdawcą projektu ustawy o „Akcjonariacie Narodowym” przygotowanego przez klub parlamentarny RdR, przewidującej w ciągu 6 miesięcy reprywatyzację a następnie przeprowadzenie powszechnej prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

1992

„Komisja Kodyfikacyjna”

W 1992 r. Kazimierz Barczyk był posłem sprawozdawcą projektu ustawy o utworzeniu „Komisji Kodyfikacyjnej”, opracowanej przez Społeczną Radę Legislacyjną ?S?.

1992

„Prokuratoria Generalna RP”

W 1992 r. Kazimierz Barczyk był posłem sprawozdawcą projektu ustawy o utworzeniu „Prokuratorii Generalnej RP”.

1992

„Żupa Solna w Wieliczce – Pomnik Historii Narodowej”

W 1992 r. Kazimierz Barczyk złożył projekt ustawy o Przedsiębiorstwie państwowym szczególnej użyteczności publicznej „Żupa Solna w Wieliczce – Pomnik Historii Narodowej”.

1991

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Jako poseł na Sejm RP (w latach 1991-93) K. Barczyk skutecznie zabiegał o środki w wysokości ponad 200 mln zł na rozbudowę i modernizację jednej z największych w Europie klinik kardiochirurgii – Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

1991

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Barczyk jest założycielem i od 1991 r. społecznym przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

1991

Współpraca z samorządami Ukrainy

Od 1991 roku K. Barczyk jest organizator szerokiej współpracy z samorządami Ukrainy.

1991

Rada Fundacji Pomocy Potrzebującym „Amicus”

W latach 1991 – 2000 K. Barczyk był fundatorem i członkiem Rady Fundacji Pomocy Potrzebującym „Amicus”.

1991

Sejm – poseł I kadencji

K. Barczyk był posłem zawodowym w Sejmie I kadencji w klubie parlamentarnym Porozumienie Centrum, a następnie w klubie parlamentarnym Ruch dla Rzeczypospolitej w Sejmowych Komisjach: Prac Ustawodawczych, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Kontroli Państwowej, kierowanych m.in. przez Hannę Suchocką, Teresę Liszcz, Józefa Zycha.

1990

Wyższa Komisja Rewizyjna NRA

Na Zjeździe Adwokatury w 1990 r. wybrany do Wyższej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej pod przewodnictwem Władysława Siła-Nowickiego. Przewodniczący sejmowej podkomisji ds. ustawy o Adwokaturze.

1990

Ustawa o samorządzie gminnym

K. Barczyk jest współautorem ustaw o samorządzie gminnym nad którą prace rozpoczęto w 1990 roku.

1990

Komitet Obywatelski

Od 1990 r. K. Barczyk jest Członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, wcześniej był członkiem prezydium Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „S”.

1990

Pierwszy powojenny przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W latach 1990-1993 K. Barczyk był pierwszym powojennym demokratycznie wybranym przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Przeprowadził wówczas m.in. trudną reformę prywatyzacji lokali należących do miasta. Do 1998 roku pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Krakowa.

1989

K. Barczyk zostaje sędzią Trybunału Stanu

W 1989 r. na wniosek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Kazimierz Barczyk został wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Zgłoszony został m.in. jako były sędzia odwołany przez Radę Państwa po wprowadzeniu stanu wojennego oraz organizator, prezes COIU „S” i sekretarz jego Społecznej Rady Legislacyjnej, które przygotowały kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw jako programu naprawy Rzeczpospolitej.

1987

Adwokat

Po uchyleniu przed Sądem Najwyższym sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości w sprawie z wspólnego zaskarżenia z Anną Kurską w 1997 K. Barczyk wrócił do pracy jako adwokat.

1986

„Paragraf”

Od 1986 K. Barczyk był współpracownikiem wydawanego w Krakowie podziemnego pisma „Paragraf” o zasięgu ogólnopolskim.

1983

I Krajowy Zjazd Radców Prawnych

K. Barczyk uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Radców Prawnych w 1983 roku. Współtworzył ustawę o Radcach Prawnych. Założył i był członkiem władz pierwszej kadencji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

1982

Odwołanie przez komunistów ze stanowiska sędziego

Po wprowadzeniu stanu wojennego, w lutym 1982 roku, K. Barczyk jako jedyny został odwołany przez komunistów ze stanowiska sędziego za prace nad nowelizacją ustaw.

1982-97

Praca jako doradca i radca prawny

1982 – 91 – doradca i radca prawny w Biurze Projektów Górniczych oraz Biurze Projektów „Biprokrusz” w Krakowie.

1993-94…

1980

Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności

Kazimierz Barczyk był liderem „Solidarności” w sądach krakowskich, m.in. wraz z Adamem Strzemboszem był członkiem prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości „S” i pełnomocnikiem ds. Nowelizacji Ustaw.

1980

Sędzia Rejonowy w Krakowie

W latach 1980-82 K. Barczyk był sędzią w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

1976

Szkoła Letnia Języka Niemieckiego we Wiedniu

W 1976 r. K. Barczyk uczestniczył w Szkole Letniej Języka Niemieckiego uniwersytetu we Wiedniu.

1974

Asesor w Sądzie

W latach 1974-80 K. Barczyk orzekał jako asesor w Sądzie Powiatowym w Olkuszu, Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i Sądzie Rejonowym w Krakowie.

1972

Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego UJ

W latach 1972 – 80 K. Barczyk był członkiem dyrekcji i wicedyrektorem Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego UJ przyjmującej w czasie wakacji ok. 1000 przedstawicieli Polonii z całego świata.

 

1972

Sąd Wojewódzki w Krakowie

W latach 1972 – 74 K. Barczyk był aplikantem etatowym w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.

1968

Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielloński

W latach 1968 – 72 K. Barczyk studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniąc funkcję przewodniczącego Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego UJ na wniosek swojego poprzednika Andrzeja Mączyńskiego.

1950

Wolbrom

Kazimierz Barczyk, prawnik, sędzia, adwokat, radca prawny, urodził się w 1950 r. w Wolbromiu.