Działka dla Centrum Muzyki

Kursa Magdalena Działka dla Centrum Muzyki. Gazeta Wyborcza 15.05.2013, s. 3.

Pismo o decyzji ministra [Bogdana Zdrojewskiego] dotarło we wtorek do przewodniczącego sejmiku Małopolski Kazimierza Barczyka, który od lat zabiega o budowę Centrum Muzyki. To jest historyczna decyzja.

Kraków jest obecnie jedynym polskim miastem wojewódzkim, który nie ma budynku filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Wykorzystujemy niedostosowany do tego celu budynek użyczony przez kurię. Dźwięki tramwajów wielokrotnie przerywały tam koncerty. Teraz mamy jeszcze większą szansę na zbudowanie Centrum Muzyki i wykorzystanie na ten cel środków unijnych ?cieszy się Kazimierz Barczyk.

Proponuję, by obok Centrum Muzyki powstało też Copernicanum oraz planetarium  Krakowskie Copernicanum byłoby instytucją na wzór warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, które w ubiegłym roku odwiedziło ponad milion osób. Umożliwiałoby zwiedzającym nie tylko oglądanie eksponatów, ale też samodzielne przeprowadzenie doświadczeń ? wyjaśnia Barczyk, tłumacząc, że taka placówka powinna powstać w Krakowie, bo to przecież tu studiował Kopernik, najwybitniejszy polski uczony.