Dziękujemy za wolność!

Nasza wolność po pół wieku niewoli, nie jest efektem przypadku. Została wywalczona i okupiona wieloma ofiarami. Wśród nas są zapomniani bohaterowie tej walki z lat 1980-1989. Drukarze, kolporterzy, działacze struktur podziemnych. To do nich właśnie kierowane jest podziękowanie za Wolność, w postaci Medalu tak skromnego, jak skromni byli to bohaterowie.

Na podstawie wniosków złożonych przez osoby już posiadające ten Medal, odbyła się właśnie jego trzecia edycja. Przyznano je tragicznie zmarłym Bogdanowi Włosikowi i Ryszardowi Smagurowi, a także twórcom konspiracyjnych struktur w Małopolsce.

Medale zostały także przyznane wybitnym prawnikom lat ?80, którzy aktywnie działali na rzecz wolności, niepodległości i demokratycznej Polski, w szczególności obrońcom politycznym ludzi Solidarności oraz opozycji.

Z okazji Święta Niepodległości Medale „Dziękujemy za wolność”, za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polski, jako symboliczny wyraz wdzięczności, decyzją Kapituły, otrzymały następujące osoby:

Jacek Adamczyk
Zdzisław Blok
Józef Bobela
Waldemar Czyż
Jan Dziadoń
Bogusław Grzybek
Tadeusz Handziak
Stefan Jurczak
Bronisław Kowynia
Robert Kubicz
Józef Lassota
Marek Łoś
Mieczysław Majdzik
Krystyna Ryczaj Marchewczyk
Konstanty Miodowicz
Danuta Muszyńska
Jan Pacula
Marian Pryga
Maciej Skalski
Ryszard Smagur
Paweł Gizbert Studnicki
Jacek Swałtek
Czesław Szewczuk
Bogdan Włosik
Tadeusz Stasielak

Prawnicy:
Krzysztof Bachmiński
Kazimierz Barczyk
Andrzej Buczkowski
Zbigniew Cichoń
Zbigniew Dyka
Jerzy Ostafil
Jolanta Ostrowska Jaźwiecka
Stanisław Kłys
Stefan Kosiński
Kazimierz Ostrowski
Janina Ruth Buczyńska
Marian Sadowski

Uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za Wolność” odbyła się w dniu 10 listopada 2014 r. w Sali Obrad m. Krakowa na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.

za: nowamalopolska.pl