Dzień Jedności Niemiec

1 października 2019 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie obchodził święto narodowe przypadające w dniu 3 października. Przypomina ono o zjednoczeniu Niemiec, które dokonało się 3 października 1990 roku wraz z przystąpieniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Republiki Federalnej Niemiec. Obchody 29. rocznicy Jedności Niemiec odbyły się przy wsparciu Miasta Krakowa oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej, a ich motto to „Niemcy w październiku”. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podczas obchodów organizatorzy przypomnieli także o 9 października 1989 roku, który wyznaczył początek tzw. pokojowej rewolucji w Lipsku. Prowadziła ona do upadku muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku, do demokratyzacji ustroju społecznego w Niemczech Wschodnich i do zjednoczenia Niemiec Wschodnich i Zachodnich w dniu 3 października 1990 roku.

W muzeum, w którym miały miejsce obchody, zwykle znajdują się zabytkowe tramwaje z Norymbergi. Jeden z nich w ramach obchodów można było obejrzeć. Lipsk i Norymberga jako miasta partnerskie Krakowa również brały udział w tym wydarzeniu. Partycypowało w nim także miasto Dachau udostępniając piwo, które zgodnie z tradycją wymagało odszpuntowania.

W programie wydarzenia znalazły się: muzyka polska i niemiecka, pokaz mody, prezentacja niemieckich strojów ludowych, taniec ludowy, a na koniec dyskoteka z niemiecką muzyką.