Dzień Jedności Niemiec

3 października konsul generalny dr Michael Groß zaprosił na uroczystość obchodów Dnia Jedności Niemiec licznie przybyli goście z kręgów polityki, gospodarki, nauki i kultury. Na zaproszenie odpowiedział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, który uczestniczył w świętowaniu wspólnie z Małżonką Anną.

Konsul generalny dr Groß podziękował w swoim przemówieniu za wkład Polski w drodze do zjednoczenia Niemiec: „ my, Niemcy mamy świadomość zasług Polski, które w sposób decydujący wytyczyły drogę do upadku Muru Berlińskiego i do zjednoczenia Niemiec. Za to jesteśmy Państwu niezwykle wdzięczni. Podkreślił także, że „(…) stosunki niemiecko-polskie są dzisiaj tak dobre, bliskie i różnorodne, jak nigdy dotąd w naszej burzliwej, długiej, wspólnej historii.” „To udane pojednanie między nami jest jeszcze bardziej znamienne w obliczu niewyobrażalnego cierpienia, jakiego Polska doświadczyła pod okupacją niemiecką podczas Drugiej Wojny Światowej.” Równocześnie zaznaczył szczególną odpowiedzialność Polski i Niemiec w stawianiu czoła wyzwaniom, jakie stoją dzisiaj przed Europą. Zarówno Wojewoda Józef Pilch, jak i Marszałek Jacek Krupa a także wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Pietrzyk podkreślili w swoich przemówieniach znaczący wpływ polskiego ruchu wolnościowego na zjednoczenie Niemiec oraz wartość dobrej współpracy między oboma krajami w ciągu minionych 25 lat.