Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

13 czerwca br. o godz. 12.00 pod obeliskiem na Skwerze  im. Więźniów Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych na Placu Axentowicza w Krakowie, odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentował Przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk.

W uroczystości udział wzięli delegacje byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Wojska Polskiego,  Korpus Dyplomatyczny, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej, Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele środowisk kombatanckich,  Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznie zgromadzona młodzież krakowskich szkół.

Program uroczystości obejmował wystąpienie Pana mgr inż. Kazimierza Śwista – przedstawiciela Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg Kraków. Modlitwę za zmarłych odmówił ojciec Jerzy Pająk – kapelan środowisk kombatanckich.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych to święto państwowe, obchodzone co roku w dniu 14 czerwca, uchwalone 8 czerwca 2006 r. przez Sejm RP w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. Pierwszy transport  728 polskich więźniów politycznych przybył z Tarnowa 14 czerwca 1940 r. Tylko 239 spośród nich doczekało się likwidacji obozu w 1945 r.