Eksperci o metrze w Krakowie

Z udziałem naukowców, architektów, przedsiębiorców, samorządowców i parlamentarzystów w auli Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się konferencja pt. ?Metro w Krakowie-Propozycje, argumenty za budową metra w Krakowie?. Spotkanie prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i organizującego Konferencję Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk.

Rozpoczynając dzisiejszą dyskusję, chciałbym wytłumaczyć się, dlaczego zdecydowaliśmy się na jej organizację-zaczął Kazimierz Barczyk. ?To Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jako jedno z pierwszych powróciło do koncepcji z lat 60-tych, budowy metra w Krakowie. Została ona wyartykułowana w październiku 2010 r. na konferencji ?Szybka Kolej Aglomeracyjna. Metro lub Premetro w Krakowie?, a 11 lipca 2013 r. zorganizowałem konsultacje z udziałem prezesa firmy Alstom Lesława Kuzaja i krakowskich uczonych w sprawie budowy metra w naszym mieście. Natomiast jako przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego już w maju ubiegłego roku zgłosiłem projekt budowy metra na listę projektów strategicznych województwa małopolskiego, zaś w lutym 2014 zwróciłem się  do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej o przeanalizowanie możliwości sfinansowania z ogólnopolskiej puli funduszy UE budowy metra w Krakowie w ramach Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.-przypomniał historię starań o budowę metra w Krakowie przewodniczący Barczyk.
Prelegentami konferencji byli przedstawiciele firmy Alstom, na czele z jej prezesem Lesławem Kuzajem, profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej Antoni Tajduś i Politechniki Krakowskiej Krzysztof Stypuła, oraz autor koncepcji metra dla Krakowa Stanisław Albricht.
Jak podkreślił prezes Kuzaj, najlepszą alternatywą dla budowy metra w Krakowie jest inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie 50% środków pochodziłoby z pieniędzy unijnych, połowę zaś wyłożyliby prywatni inwestorzy. Projekt polegałby na stworzeniu tzw. lekkiego metra, czyli bezzałogowych pojazdów od 2 do 5 wagonów, zasilanych trzecią szyną i odzyskujących energię przy hamowaniu. Firma Alstom proponuje wykonania całości systemu. Firma jest wykonawcą systemów metra w wielu krajach świata, w tej chwili wykonuje inwestycję lekkiego metra w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie.
Profesorowie Antoni Tajduś i Krzysztof Stypuła w swoich prelekcjach starali się obalić mity narosłe wokół budowy metra w naszym mieście. Przedstawili liczne przykłady miast, gdzie metro biegnie przez historyczne dzielnice, nie czyniąc dla nich uszczerbku, wskazali też na oszczędność czasu przy przemieszczaniu się metrem, a także podali przykłady znacznie mniejszych od Krakowa miast, w których funkcjonuje metro oraz koszty budowy linii w różnych miastach. ?Państwo powinno partycypować w kosztach budowy metra w Krakowie, tak jak ma to miejsce w Warszawie-konstatował profesor Antoni Tajduś.
-Z kolei profesor Krzysztof Stypuła przypomniał, iż przepustowość torów tramwajowych w centrum Krakowa już się wyczerpała i dodanie na trasy kolejnych składów nie przyniesie usprawnień. Wskazał też na przykład Warszawy gdzie górną część tunel metra wykorzystuje się budowę podziemnych parkingów dla osób, które chcą podróżować w systemie park&ride oraz na fakt, że warszawskim metrem podróżuje ok 140 mln pasażerów rocznie.
Swoją koncepcję przebiegu linii metra w Krakowie przedstawił Stanisław Albricht. ?Pierwsza linia biegłaby z Nowej Huty przez centrum miasta do Bronowic, przebiegając w pobliżu akademickiego centrum miasta, dając możliwość szybkiego transportu studentom krakowskich uczelni oraz wszystkim osobom mieszkającym w pobliżu tej trasy-mówił Stanisław Albricht.
Prace nad koncepcją metra w Krakowie rozpoczęły się w 1963 r. Obecnie idea ta wróciła, a w referendum 25 maja krakowianie zostaną zapytani, czy opowiadają się za budową metra.