Europejski Kongres Samorządowy – W poszukiwaniu najlepszego modelu decentralizacji

Idea decentralizacji w państwie demokratycznym była głównym hasłem panelu, w którym wzięło udział grono ekspertów, w tym wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

?Czy istnieje optymalny model decentralizacji??, nad tym zagadnieniem zastanawiali się oprócz wiceprzewodniczącego małopolskiego sejmiku m.in. przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Stanisław Maciejewski, dyrektor ds. Rynków Gospodarczych Instytutu ?Viitorul z Mołdawii Viorel Chivriga oraz Markijan Żelak z ukraińskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Na wstępie swojej wypowiedzi Kazimierz Barczyk podkreślił, że o decentralizacji z prawdziwego zdarzenia można mówić wyłącznie w wypadku krajów przestrzegających demokratycznych standardów. Przypomniał także, że samorządność w Polsce rozwija się od kilkuset lat, natomiast odrodzenie samorządu po czasach komunistycznych zawdzięczamy największemu ruchowi obywatelskiemu świata, ?Solidarności?. Przewodniczący Barczyk stwierdził, że modele decentralizacji w poszczególnych krajach zależne są od różnych czynników. ?Każde państwo ma swoje tradycje, inny sposób zbudowania administracji, gospodarki itp. i powinno wybrać model optymalny do swego funkcjonowania. Czy jest on naprawdę optymalny może wskazać rola, jaką w poszczególnych państwach mają młodsze siostry samorządu, organizacje pozarządowe. Jeżeli są one szeroko włączone w procesy działania państwa i społeczeństwa, oznacza to że model decentralizacji jest bardzo głęboki oraz, że jest on powszechnie akceptowany-ocenił przewodniczący Barczyk.