Europejski Tydzień Miast i Regionów

Uroczysta sesja Komitetu Regionów zainaugurowała w poniedziałek 12. Europejski Tydzień Regionów i Miast, kluczowe wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej. ? Regiony i miasta odgrywają istotną rolę w zapewnianiu nowych miejsc pracy. Powinny być one wspierane przez budżet unijny oraz brać aktywny udział w tworzeniu przewidzianego na 300 mld euro planu wzrostu gospodarczego ? uważa przewodniczący Komitetu Regionów Michel Lebrun.

W dyskusji brali udział przedstawiciele instytucji europejskich, m.in. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ramon Luis Valcárcel, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Iskra Mihaylova, czy sekretarz generalny OECD José Angel Gurría. Ponadto, w sesji uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych władz lokalnych i regionalnych. Województwo Małopolskie reprezentowali Marszałek Małopolski Marek Sowa, przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk, radni Marta Mordarska, Józefa Szczurek-Żelazko i Leszek Zegzda oraz Sekretarz Agata Błahuciak.

Uczestnicy debaty podkreślili rolę, jaką odgrywa polityka spójności we wspieraniu społecznego i gospodarczego wzrostu oraz wezwali Komisję Europejską do przedstawienia Białej Księgi w celu zwiększenia wpływu spraw lokalnych i regionalnych w unijnej polityce.

Więcej na stronie Komitetu Regionów.

fot. Flickr Komitetu Regionów

 

za: malopolskie.pl