Forum Ekonomiczne w Krynicy: Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej

Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej to zagadnienie, które podczas jednego z paneli Forum Ekonomicznego w Krynicy próbowali zgłębić eksperci. Jednym z panelistów był Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Głównym tematem dyskusji była przyszłość grupy po osiągnięciu jej dwóch strategicznych celów, czyli wejścia do NATO i Unii Europejskiej. Jak zauważył wiceprzewodniczący Barczyk, współpraca Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach grupy ma nie tylko niezaprzeczalny wymiar polityczny, ale też inne aspekty, które w pełni uzasadniają jej dalsze trwanie. Są wśród nich m.in. współpraca ekonomiczna w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, czy kulturalna, której doskonałym przykładem są projekty realizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.