Forum Ekonomiczne w Krynicy

Samorządność po polsku. Jak postrzegają nas inni, a jak sami się oceniamy? To pytanie stało się hasłem przewodnim panelu (6 września), w którym brali udział radni województwa Jadwiga Emilewicz i Kazimierz Barczyk.

Moderatorem dyskusji był wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, który przypomniał genezę funkcjonowania samorządu w Polsce oraz pracę nad reformami samorządowymi. ?Nie byłoby w Polsce tak silnego samorządu, gdyby nie prace wielu prawników, które sięgają jeszcze czasów działania Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych ?Solidarności?. Wypracowane przez nie rozwiązania znalazły posłuch u władz po 1989 r. i miały swoje odzwierciedlenie w prawie, stając się też inspiracją dla innych państw Europy Wschodniej-stwierdził we wprowadzeniu Kazimierz Barczyk.
Głos w dyskusji zabrał też m.in. marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz zaproszeni goście z Rosji i Chin. Stanowisko z perspektywy wiceministra i radnej województwa jednocześnie, przedstawiła Jadwiga Emilewicz, która zwróciła uwagę na potrzebę udziału obywateli w kształtowaniu samorządu oraz wprowadzenie spójności działań samorządu w skali całego państwa. ?Demokracja bez partycypacji przestaje być demokracją. Jednak na umacnianie samorządu trzeba spojrzeć całościowo, a więc nie tylko analizując to co jest dobre dla danej gminy, czy województwa, ale całościowo w skali państwa. Przy brakach w obrębie całego państwa konieczne są instrumenty koordynacyjne– mówiła radna Emilewicz.