XXIV Forum Ekonomiczne, VIII Forum Regionów

W dniach 2-4 września 2014 r. w Krynicy odbyło się XXIV Forum Ekonomiczne oraz VIII Forum Regionów. W sesji plenarnej otwierającej Forum wziął udział przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Przewodniczący SWM był również uczestnikiem dwóch paneli pierwszego dnia Forum. W ramach Forum Ekonomicznego Kazimierz Barczyk moderował panel pt. ?Turystyka w regionach-tradycja a innowacja?. Uczestnicy dyskusji przedstawili różne podejścia do kwestii rozwoju turystycznego. Kierownik Zarządu Głównego Urzędu ds. Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Kontaktów Międzynarodowych Gagauzji w Mołdawii Vitalie Chiurcciu mówił o walorach nieodkrytych jeszcze części swojego regionu, burmistrz Cetinje w Czarnogórze Aleksander Bogdanović opowiedział o nowych polach działalności turystycznej swojego miasta, w tym turystyce speleologicznej. W dyskusji wzięli też udział przedstawiciele polskich samorządów, burmistrz Zakopanego, który przedstawił ofertę turystyczną miasta poza sezonem narciarskim, a także Mariusz Zaborowski, burmistrz Ślesina, w którym znajduje się ważny ośrodek turystyki religijnej-Licheń. Prowadzący panel Kazimierz Barczyk zwrócił uwagę na walory turystyczne Małopolski oraz potencjał związany z różnymi dziedzinami turystyki.

Przewodniczący SWM był także uczestnikiem panelu ?Polityka samorządowa bez partii politycznych-science fiction czy realna potrzeba?, gdzie panelistami byli również posłowie Beata Szydło, Stanisław Gawłowski, Ryszard Kalisz i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. ?Konieczne jest rozróżnienie poziomów samorządu i rozwiązań ustrojowych, które im towarzyszą. Byłem wśród twórców ustaw samorządowych, od początku towarzyszyła nam troska, by zastosowane rozwiązania ustrojowe były jak najbardziej odpowiednie. Oczywiście nie udało nam się ustrzec od niektórych błędów, ale piętnastoletnia praktyka na poziomie powiatów i województw oraz prawie dwudziestopięcioletnia na poziomie gmin, pokazuje że zastosowane koncepcje są słuszne-podsumowywał Kazimierz Barczyk.

za: www.malopolskie.pl