Forum SOS EXPO 2015

W dniach 4 i 5 lutego 2015 roku odbyło się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce   – SOSEXPO 2015. Tegoroczna, już czwarta edycja tego wydarzenia odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób, byli to m.in. przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski, przedstawiciele administracji rządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, finansowych, firm doradczych, kancelarii prawnych a także przedstawiciele mediów. W tegorocznej edycji SOSEXPO wzięli także udział  przedsiębiorcy z Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski.

Pierwszego dnia Forum odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa ?Gospodarka odpadami ? wyzwania dla samorządów?. Moderatorem  był  Pan Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Otwierając Forum SOSEXPO 2015 ? Pan Janusz Ostapiuk ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślił, że po rewolucji przyszedł czas na normalną pracę. Ministerstwo Środowiska w roku 2015 nie przewiduje dalszych zmian w ustawie, natomiast będzie uważnie obserwować gospodarkę odpadami, dążyć do rozwoju najważniejszych kilku aspektów m.in. selektywnej zbiórki odpadów oraz zakończenia niezmiernie ważnych inwestycji tzn. sześciu spalarni.

Część pierwsza konferencji dnia 4 lutego dotyczyła głównych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ich wpływu na kształt gospodarki odpadami w Polsce. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska  i Sejmu RP głównych zmian w ustawie, swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili przedstawiciele branżowych organizacji samorządowych oraz przedsiębiorcy.

W czasie drugiej sesji pierwszego dnia Forum SOSEXPO 2015 dyskutowano o RIPOK-ach. Poruszono zagadnienia związane z wymogami prawnymi RIPOK-ów, z zapewnieniem odpowiedniego strumienia odpadów w celu wykorzystania mocy istniejących instalacji.

Pierwszy dzień Forum SOSEXPO zakończyła sesja poświęcona finansowaniu gospodarki odpadami. Przedmiotem dyskusji były źródła finansowania oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

źródło: www.sosexpo.ztw.pl