Forum Turystyki Ekologicznej

Zrównoważony rozwój w oparciu innowacyjne rozwiązania w budownictwie, odnawialne źródła energii, kreowanie produktów turystycznych na bazie dziedzictwa regionu to tematy poruszone podczas konferencji Forum Turystyki Ekologicznej, która odbyła się 6 lutego w Krakowie. Organizatorem wydarzenia była Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP we współpracy z Instytutem Doradztwa Sp. z o.o.

W konferencji wzięło udział ok. 160 przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na program wydarzenia złożyły się prelekcje, prezentacje oraz indywidualne konsultacje. Wystąpienia zaproszonych ekspertów poświęcone były m. in. termomodernizacji, funduszom na wsparcie ekologicznych rozwiązań w budownictwie oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, dziedzictwu kulturowemu jako czynnikowi zrównoważonego rozwoju lokalnego czy sposobom kreowania produktów turystycznych. Podczas konferencji zaprezentowana została idea włączenia terytorium Polski do trasy WAVE – największego na świecie rajdu pojazdów elektrycznych. Przedstawiono najważniejsze ustalenia z rozmów z Louisem Palmerem, organizatorem rajdu, który kilka dni wcześniej na zaproszenie Federacji gościł w Krakowie.

Konferencję prowadzili Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Bogumił Ścirko – Prezes Instytutu Doradztwa. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m. in. Jarosław Orliński – z-ca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych MIiR, Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM, Wacław Skubida – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, Józef Kała – I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Paweł Mierniczak – Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej, specjaliści BGK, BOŚ. Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć prezentacje OZE dla turystyki ekologicznej, w tym m. in. kolektory solarne, modele elektrowni wiatrowej, a także kamery termowizyjne, elementy konstrukcyjne ścian domu pasywnego. Do dyspozycji uczestników byli również eksperci oferujący indywidualne konsultacje nt. wykorzystania prezentowanych rozwiązań w turystyce oraz mobilne laboratorium OZE.

Konferencja była częścią projektu ?Polsko-Szwajcarskie Forum Turystyki Ekologicznej? współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.