Honorowe Obywatelstwo Gminy Koszyce

Wyjątkowe spotkanie z Kazimierzem Barczykiem – Honorowym Obywatelem Gminy Koszyce
wtorek, 21 maja 2019 11:15
W dniu 16 maja 2019r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyło się odbyło się wspaniałe spotkanie z Panem Kazimierzem Barczykiem, Honorowym Obywatelem Gminy Koszyce, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego, sędzią Trybunału Stanu, twórcą i Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce Pan Stanisław Rybak, Wiceburmistrz Pani Olga Kabat, radni Rady Miasta i Gminy Koszyce z Przewodniczącym Rady Panem Stefanem Czarneckim na czele, sołtysi, słuchacze Koszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież szkolna z Centrum Oświatowego z Panią Dyrektor Centrum Teresą Domagała. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizowane było w ramach projektu grantowego pod nazwą: „Zwiększenie oferty kuturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wystaw, konkursów, wykładów, konferencji” w ramach umowy z Nadwiślańską Grupą Działania E. O. CENOMA.

Pan Kazimierz Barczyk wygłosił wykład na temat trzydziestej rocznicy pierwszych – częściowo wolnych – wyborów parlamentarnych i odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Mówił niezwykle interesująco, przywoływał nazwiska osób robiących w ramach ówczesnej opozycji heroiczne rzeczy, przytaczał wiele wydarzeń do dziś prawie zupełnie nieznanych. Opowiadał barwnie o kuluarach zarówno obrad okrągłego stołu, jak i przygotowywania projektów fundamentalnych ustaw, których był współautorem, a które później stały się fundamentem demokracji i samorządności. Fakty i wydarzenia przywołane w wykładzie stały się – zarówno dla młodzieży szkolnej jak i dorosłych słuchaczy – ukazaniem prawdy o tamtych latach i faktach. Jest to niezmiernie ważne w sytuacji próby zakłamywania historii tamtego czasu przez ludzi obecnej władzy, bądź pisania historii na nowo.

Po zakończeniu wykładu Pan Barczyk – legenda krakowskiej „Solidarności” – został nagrodzony burzą oklasków .

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Pan Stanisław Rybak, który najpierw uzupełnił wiedzę słuchaczy o znaczące działania społeczne p. Barczyka zarówno z okresu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i z działalności na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Następnie , nawiązując do artykułu w ostatnim numerze „ Gazety Prawnej” , w którym Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mówi o uzdrawianiu sytuacji w gospodarowaniu wodą w Polsce, mówi, że dotychczasowe opłaty za pobór wody i zrzut ścieków nie były w ogóle kontrolowane. Burmistrz zadał więc pytania – częściowo retoryczne – czy Rada Gminy, która do tej pory przyjmowała w drodze uchwały wysokość opłat może być tak traktowana słownie przez wysokiego rangą urzędnika państwowego? Czy proces tworzenia i uchwalania uchwały nie jest procesem nadzorczo-kontrolnym? Co każda gmina ma z dotychczasowego działania Wód Polskich poza tym, że podmiot gospodarujący wodą musi corocznie odprowadzać na konto tejże instytucji kilkanaście tysięcy złotych?

Następnie Pani Julia Drążkiewicz podziękowała Panu Barczykowi za bardzo dobrą opinię – przytoczoną w jednym z ubiegłorocznych numerów „Dziennika Polskiego” -dotyczącą wieloletniej pracy prałata Jana Kabzińskiego jako Prezesa Centrum Jana Pawła II .

Na zakończenie Prezes UTW podziękował Panu Barczykowi za przyjazd, wygłoszenie wspaniałego wykładu, przy czym zrobił to odmawiając jakiegokolwiek wynagrodzenia, a w formie symbolicznego podziękowania wręczył Mu książkę od UTW. Pan Kazimierz Barczyk odwzajemnił się wręczając kilka historycznych pozycji książkowych z okresu historycznych przemian Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.

ŹRÓDŁO:http://www.koszyce.gmina.pl