III Forum Przedsiębiorców Małopolski

Tematem III Forum Przedsiębiorców Małopolski tradycyjnie organizowanego przez Dziennik Polski była ocena polskiego systemu podatkowego, zmieniające się prawo i  jego interpretacja. Na trudne pytania przedsiębiorców odpowiadał wiceminister finansów Jarosław Neneman. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Kazimierz Barczyk. Forum było też okazją do wręczenia nagród Lider Małopolski. Wyróżnieni zostali:

SMAY (Grand Prix, Lider Innowa­cyjności) ? za wciąż rzadkie w naszej części Europy zrozumienie, że tylko mądre i odważne inwestowanie w badania i rozwój nowych technologii pozwalają skutecznie konkurować na zglobalizowanym rynku.ELEKTROTERMIA (Lider Inwestycji) ? za znakomicie przemyślaną rozbudowę mocy wytwórczych przy pomocy środków własnych i unijnych. FTT WOLBROM (Lider Eksportu) ? za dynamiczny rozwój nowoczesnych i świetnych produktów podbijających rynki na całym świecie. SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK w DOLINIE PIĘCIU STAWÓW POLSKICH (Lider Ochrony Środowiska) ? za wybitną troskę o narodowe skarby przyrodnicze, za wzorcowe, od­ważne i świetnie przemyślane inwestycje służące ochronie polskich cudów natury. OPTYK KOWALCZYK (Lider Mecenatu) ? za niezwykłą wrażliwość na sztukę i jej materialne potrzeby, a zwłaszcza za ofiarne wspieranie krakowskiej Filharmonii. GOLD DROP (Lider Dobroczynności) ? za wielkie serce otwarte na potrzebujących, za ogromną pomoc udzielaną od wielu lat mieszkańcom ziemi limanowskiej i Małopolski. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w GORLICACH (Lider Edukacji) ? za nadzwyczaj owocne połączenie wierności tradycji z patrzeniem w przyszłość, otwartość na pomysły i emocje młodych ludzi. ALMA MARKET (Lider Marki Małopolskiej) ? za wskrzeszenie najlepszych polskich tradycji kupieckich i promocję wspaniałych małopolskich smaków.