III Konferencja Samorządowa o budownictwie energooszczędnym

?Wysokosprawne budownictwo energooszczędne publiczne i prywatne? – to tytuł tegorocznej III Konferencji Samorządowej, organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie. Podczas konferencji wicemarszałek Wojciech Kozak przedstawił program związany z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie. Konferencję prowadził wiceprzewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk.

Budownictwo energooszczędne i pasywne jest trendem, który z roku na rok coraz silniej zakorzenia się w krajach unijnych. Wprowadzenie nowoczesnych i wysokosprawnych rozwiązań energooszczędnych staje się koniecznością, nałożoną przez unijne przepisy. Zgodnie z założeniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego z  roku 2010, po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki oddane do użytku administracji publicznej, a także te, które są jej własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Do 31 grudnia 2020 r. cechy te spełniać muszą wszystkie nowe budynki na terenie Unii Europejskiej.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego znajdują się spore środki na termodernizację.  W swoim wystąpieniu wicemarszałek Kozak wspomniał o kompleksowym wymiarze modernizacji energetycznej w latach 2014-2020, opartej na większym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, a także wprowadzeniu zasad energooszczędnego użytkowania budynków, systemu monitoringu i sterownia użytkowaniem energii. Kluczowym warunkiem, jaki muszą spełnić projekty budynków jest zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 25%. O wsparciu projektu decydować będą także ograniczenia emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10; PM2,5). To ważne w kontekście prowadzonej przez władze Małopolski konsekwentnej walki o czyste powietrze w naszym regionie.

Warto wspomnieć, że w ramach RPO WM możliwy jest do realizacji bardzo szeroki zakres usprawnień budynku, w tym ocieplenie obiektu, przebudowa systemów grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie OZE, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem, instalacji mikrokogeneracji czy mikrotrigeneracji.

Ważną częścią w zakresie zwiększania efektywności energetycznej dla Województwa Małopolskiego jest również Program Ochrony Powietrza, w ramach którego w latach 2013 – 2015 termomodernizacja dotyczyła 767 budynków publicznych oraz 1538 budynków mieszkalnych.

Małopolska w najbliższym czasie za jeden ze swoich priorytetów stawia wspieranie efektywności energetycznej, termomodernizację, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym co wpisuje się w kompleksowe działania w zakresie walki o czyste  powietrze w naszym regionie.

za Biurem Prasowym UMWM – www.malopolskie.pl