Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński zainaugurował 652 rok akademicki. W tegorocznej inauguracji zorganizowanej w auli Auditorium Maximum UJ uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.  Sejmik Województwa Małopolskiego reprezentował wiceprzewodniczący, Kazimierz Barczyk. 

Inauguracyjne przemówienie wygłosił rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak a podczas uroczystości wręczone zostały nagrody za wybitne osiągnięcia – Nagrodą Rektora UJ – ?Laurem Jagiellońskim? wyróżniono: prof. dr. hab. Ryszarda  Nycza, prof. dr hab. Barbarę Bilińską oraz prof. dr hab. n. med. Anettę Undas. 32 nowych studentów UJ, reprezentujących wszystkie wydziały, złożyło ślubowanie i odebrało gratulacje od prezydenta Andrzeja Dudy oraz Rektora UJ, Wojciecha Nowaka. Pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosił prof. dr hab. Ryszard Nycz. Uroczystość  inaugurującą nowy rok akademicki tradycyjnie poprzedziła msza św. odprawiona w Kolegiacie św. Anny.