Inauguracja na Uniwersytecie Rolniczym

5 października br., odbyła się 64. inauguracja roku akademickiego krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, w której uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.
Obecnie kształci się tam ok. 11 tysięcy studentów na kierunkach o profilu nie tylko rolniczo-leśnym, ale też przyrodniczym, weterynaryjnym czy ekonomicznym. Przemówienie inauguracyjne JM Rektor UR prof. Dr. Hab. Inż. Włodzimierz Sady poświęcił wyzwaniom, które stoją przed polską nauką i prezentacją profilu badań prowadzonych przez pracowników Uczelni, zaznaczając, że na tym polu Uniwersytet posiada znaczące osiągnięcia.