Inauguracja Uniwersytetu Jagiellońskiego

Co roku, 1 października na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego.

Inaugurację tradycyjnie poprzedza msza św. w kolegiacie św. Anny oraz uroczysty pochód profesorów z najstarszego, średniowiecznego budynku UJ – Collegium Maius – do Auditorium Maximum, które jest miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów.

Po drodze pochód zatrzymuje się pod Dębem Wolności rosnącym przed głównym budynkiem uczelni i siedzibą władz – Collegium Novum, gdzie rektor UJ składa wieniec.

Uroczystość otwiera pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ „Camerata Iagellonica”. Potem przemawia rektor.

Po uroczystej immatrykulacji odbywa się pierwszy w danym roku akademickim inauguracyjny wykład.

 

fot. Adam Wojnar