InfoForum Gospodarcze

20 kwietnia 2023 roku media grupy Infor PL – Dziennik Gazeta Prawna, Forsal.pl, Dziennik.pl – w ścisłej współpracy z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami zorganizowały w Krakowie INFORum Gospodarcze poświęcone roli państwa, samorządów i instytucji publicznych w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i tworzeniu właściwych warunków dla przedsiębiorczości.

Wpisało się ono w cykl wydarzeń organizowanych przez nas od lat pod hasłem „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

Wydarzenie miało charakter ogólnopolski.

Merytorycznymi współtwórcami i współgospodarzami INFORum Gospodarczego byli szefowie i działacze kluczowych organizacji biznesu w Krakowie i Małopolsce.

W wydarzeniu uczestniczył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM

Zapis wideo całej konferencji